Kontakt

Solidarnost unatoč Koroni

Home Kontakt

E-Mail

corona-soli-ffm@systemli.org
PGP-Key (Fingerprint: 8329 D644 59B2 9484 FD6C F8AE 8ACC E59E 6750 27BD)

Telefon za tiskovne upite

Treba li ti pomoć s kupovinom, sa skrbom za djecu, sa šetnjom s psom ili s nečim drugom? Jednostavno nazovi broj tvoje grupe gradskog kvarta.